درد دل

مــن حـ♥ــوای کســی بودم که دیــ♥ـــر فهمیــدم آدم نیــ♥ـــست...

نـام ♥ تـــــو ♥
 

"زن " نیستم


اگر زنانه پای عشقم نایستم


من از قبیله  "زلیخا "  آمده ام


آنقدر عشقت را جار میزنم


تا خدا برایم کف بزند!...


فرقی نمیکند فرشته باشی


یا آدم، یوسف باشی یا سلیمان !


قالیچه ی دل من


بدون اسم رمز نام  تو  پرواز نمیکند...


زنانه پای این عشق می ایستم


چون میدانم مردانه دوستم داری...+ نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392 ساعت توسط سـحـر |

تــــــــــ♥ــــــو
دیگر نمی نویسمت

 

هر کس به چشم هایم نگاه کند

 

تو را خواهد خواند


+ نوشته شده در پنجشنبه سوم بهمن 1392 ساعت توسط سـحـر |

خـــاصِ تـــو ...

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 ساعت توسط سـحـر |

تــولــدم مبــارک
از  قافله جا ماندم


 

 درست بیست و چند سال پیش،


 

 ماندم...


 

 زندانی این روزگار زشت شدم...


 

 روزگاری که


 

نه از جنس من است نه از برای من...


 

 چه رسمی ست دنیا!


 

از گردشش می نالیم و می نالیم


 

و روز زمین گیر شدنمان را جشن می گیریم!

 


 نمیدانم...

 


 قلبم زیر بار دردها ترک برداشته کمرم خم شده!...

 


 با این حال

 


هنوز هم به دوست لبخند میدهم

 


امروز آغاز غربت نشینی ام هست...

 


به رسم عادت...

 


 "تولـــــــــــدم مبارک  "

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 ساعت توسط سـحـر |

همسفرِ زندگیم


 

چه لذتی داره صبح بلند بشی و 


ببینی یه نامه به آینه ی اتاق چسبیده شده :


سلام دلیلِ زندگی !...


صبحِ قشنگت بخیر . . .


امروز نمی خواد بری سرِ کار . . .


چمدونتو جمع کن می خوایم بریم سفر . . .


چمدونمو نبستم که به سلیقه ی خودت برام لباس بزاری . . .


شب پرواز داریم . . .


نمی گم کجا که غافلگیر شی !


راستی . . .


قربونِ چشمات برم که الان متعجبه و می دونم اگه اونجا بودم . . .


جیغ می زدی بغلم می کردی . . .


پس لطفا جیغ و بغل و یه بوس کنار بزار . . .


تا رسیدم تحویلم بدی !


دوستت دارم همسفرِ زندگیم....

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم آبان 1392 ساعت توسط سـحـر |

شـرمـنــده ولــی بـخــونــینــش...پسره به دختره که دوست بود میگـــــــه:


امروز میـــای خونمــــــون ؟


دختره : مامانـــــم نمیذاره ؛


پسره : بگـــــو میخوام برم استخـــــر !!...


دختره اومد خونــــــه پسره ؛


پسره : توکه اومــــدی استخــــر مثلـــاباید موهــــات خیس باشن


 برو تو حموم موهاتو خیس کنــــــی!!


وقتــــی دختره میره حمــــوم پسره به دوستـــــاش زنگ میــــــزنه !!


پسره و دوستـــــــاش یکی یکی  . . .


این آخــــری که رفت حمـــــوم مونــد تو حمــوم و نیـــــومد!


دیـــدن این دیر کرد؛


رفتن حمومو یهـــــو دیدن دختره و پسره رگ دستشون رو با هــــم زدن و


 تــووحمـــــوم افتــــــــادن!!


رو دیــــوارحمــــــــوم با خون نوشتــــــــه شده بود :


نا مــــــــــردا خواهــــــــــرم بود


+ نوشته شده در دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 ساعت توسط سـحـر |

ﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﻧــﻪ ﺑـﺎ ﺍﺳﺒــــــ ﺳﻔﯿـﺪ ﻣــﯽ ﺁﯾـﺪ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻨـــﺰ ﺳﯿــﺎه !ﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﺑــﺎ ﺩﻭ ﭘـــﺎﯼ ﺧـﻮﺩﺵ ﻣـﯽ ﺁﯾـــﺪﻣـــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺴﺎﺑـــــ ﭘـﺮ ﻭ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺷﺮﮐﺘـــﯽ ﺩﺭﻓـﻼﻥ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻬـــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎ ﻏــــﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕــــﯽ ﺍش مــی آیدﻣــــﺮﺩ ﻣـــﻦ ﺁﻧﻘـــﺪﺭﻫــﺎ ﻫـــﻢ ﺭﻭﯾـﺎﯾـــﯽ ﻧﯿﺴﺘــــــﯾﮑـــــ ﺁﺩﻡ ﺳـــﺎﺩﻩ ﮐــﻪ ﻣـﯽ ﺷـــﻮﺩ ﺍﺯ ﻗـﺎﻣﺘﺶ ﻣﻐـــﺮﻭﺭ ﺷــــﺪ ﻣـــﯽ ﺷـــﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕـــﯽ ﻫـﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿــــﺪ ﭼﺸﻤـــﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓــــﯽ ﺟــﺰ ﺑـــﺮﺍﯼ ﻣـــﻦ ﻧـﺪﺍﺭﺩﺑـﺎﯾـــﺪ ﺯﻥ ﺑـﺎﺷـــﯽ ﺗـﺎ ﺑﻔﻬﻤــــﯽ ﺣﺘـــﯽ ﯾﮑــــــ ﺷﺎﺧــﻪ ﮔـــﻞ ﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘـــــ ﻣـــﺮﺩﯼ ﻣـــﯽ ﺭﺳﺪ ﮐـــﻪ ﺩﺳﺘـﺎﻧﺶ ﺟـــﺰ ﺑـﺮﺍﯼ ﺗـﻮ ﻧﯿﺴﺘـــــ ﭼـــﻪ ﻋﺸﻘــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ . . .ﻫـــﺰﺍﺭ ﮐـــﺎﺩﻭﯼ ﮔـــﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺘـــــ ﭘﯿﺸﮑــﺶ . . .
ﺑـﺎﯾـﺪ ﺯﻥ ﺑـﺎﺷـــﯽ ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨـــﯽ ﻫﻤـــﺎﻥ ﺩﺳﺘـــــ ﻫـﺎ ﭼﯿـــﺰﯼ ﺳﺘـــــﻓـﺮﺍﺗـــﺮ ﺍﺯ ﯾﮑــــ ﺩﺳﺘـــــ  ﻣﺤﮑــــــﻢ ﺍﻣـــﻦ ﺍﺳﺘـــــ ﻭ ﻣﻄﻤﺌــﻦ . . .


+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392 ساعت توسط سـحـر |

1 ســالــه شـــدوبلــاگ خــوبــم 1 ســالـگــیــــت مـبـــــارک...
+ نوشته شده در پنجشنبه هجدهم مهر 1392 ساعت توسط سـحـر

یعنی میشـــــــه
یعنی میشـــــــه . . .

 

یه روز تو آغوش تـــــــو بیدار بشم ؟؟

 

بعد خوابالو نگات کنم

 

ببینم دراز کشیدی داری منو نگاه میکنی . . .

 

اولش باورم نشه . . .

 

فکر کنم هنوز خوابم . . .

 

هی چشمامو بمالمو باز و بسته کنم  . . .

 

بعد ببینم داری بهم لبخند میزنی . . .

 

بعد بگی :

 

صبح بخیر عروس خانم خوشگل من

 

دیدی آخر سر مال خودم شدی . . .

 

منم محکم بغلت کنم و بگم :

 

عاشـــقتم شوهر دوست داشتنی من

 

یعنی میشـــــــه ؟؟

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم مهر 1392 ساعت توسط سـحـر |

یکی دیگه
 

خدایا انگار بد متوجه شدی

من گفتم اونو بخشیدم اما نگفتم به یکی دیگه.....

+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم شهریور 1392 ساعت توسط سـحـر |

رســـمعجب رسمی است

.


پیراهن را من برایش بخرمدیگری از تنش دربیاورد


+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم شهریور 1392 ساعت توسط سـحـر |

سنگـــ تمـام
خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص


بـاید در جشـن تو و عشـق جدیـدت


سنگـــ تمـام بگذارم ...

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 ساعت توسط سـحـر |

وانمودتلخ تر از خود جدايی ها ...

آنجايی است كه بعدها آن دو نفر مدام بايد وانمود كنند ،


چيزی بينشان نبوده...


هيچ اتفاقی نيفتاده...از همديگر هيچ خاطره ای ندارند

+ نوشته شده در یکشنبه دهم شهریور 1392 ساعت توسط سـحـر |

جُـــز مَـن  خـوابَم نِمے بَــرَد

 

    بِه هَمـه چیز فِکر کَـرده اَم

 

    بیشتَر بِه تُــو

 

    وَ می دانَــم کِه خوابــے

 

    وَ قَبل اَز بَسته شُدَن چَشــم هآیَـتــــ

 

    بِه هَمه چیــز فِکــر کَرده ای

 

    جُـــز مَـن!!!+ نوشته شده در دوشنبه چهارم شهریور 1392 ساعت توسط سـحـر |

این سه نقطه
در دنیای عاشقی


نوشته ها با یک جمله آغاز میشد


" نمیدانی تا چه حد دلتنگم "


امروز شاید دوباره به عشق برگشته ام


چون میخواهم با همین جمله شروع کنم


نمیدانی تا چه حد دلتنگم


سخت است نوشتن وقتی ...


این سه نقطه تمام آن چیزیست که میخواهم بگویم

+ نوشته شده در جمعه یکم شهریور 1392 ساعت توسط سـحـر |

دختـــــــــر
دختـــــــــر که باشی ...


هزار بار هم که بگوید:


دوستـــــــــــــــــــــت دارد ...


بازهم خواهی پرسی :


دوستــــــــــــــــم داری ....؟


 
و ته دلـــــــــت همیشه خواهد لرزید ...


دختر که باشی هرچقدرهم که زیبــــا باشی


نگران زیبـــاترهایی میشوی که شاید عاشــقش شوند ...


هروقت که صدایت میکند : خوشـــــــــگلم !!!


خدا را شکر میکنی که درچشمان او زیبایی ...


دســـــــت خودت نیست ...


دختــــــــــر که باشی ...


همه ی دیوانــــــــگی های عالم را بـــــــــلدی ...

+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر |

❤ خـــاص ❤


+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر

آغـوش نـامـحرم
دلم آغوش آن نامحرمی را میخواهد که

 

 شرعی بودنش را فقط من میدانم و دلـم ...

+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر |

24 ساعت

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﻢ ؟؟؟


ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ...ﺑﮑﻨﯿﻢ...


ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ...


 
ﭘﺴﺮ :ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ...


ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ


 24  
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﺍﯾﻨﮑﻪ


ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ...


  24
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼﺩﺧﺘﺮ. ..

 

 ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ...

 

ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﯿﺪﻩ


ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻫﺴﺖ...


ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ : 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ

 

ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ


ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ

 

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...

+ نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر |

مــن آبانی ام
مــن آبانی ام ، محـــکَــــم تَـــر از آنَـــم کـــهبَـــرای تنــها نــبودنَـــمآنچـــه را کــــه اســـمش را


 
غــرور گــــذاشتــــه امبَــــرایت بــه زَمیـــن بکــــوبـَـماحـســاس مَـــن قیمتــی داشــتــــ ،کــــه تــــــوبَــــرای پَــــرداخــت آن فَقیــــر بــــودی ....!


+ نوشته شده در سه شنبه هشتم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر |

❤ خـــاص ❤


+ نوشته شده در یکشنبه ششم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر

اشتباه کردم
ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ !


ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻳﺖ ،


ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ


ﺁﻏﻮﺷﺖ ،


ﺳﺮ ﭘﻨاه ...

 

ﻫﺪﻳﻪ ﻫﺎﻳﺖ ،


ﻗﻮﻝ ﻭﻗﺮﺍﺭ ...


ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ !


ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻱ ،


ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻮﺩﻱ


ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻦ ،


ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﻮﺩﻱ...


+ نوشته شده در شنبه پنجم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر |

نامحرم

آهای غریبه . . .

در کنارش مینشینی و فقط با چند آیه قرآن محرمش می شوی . . .

و من آشنا با یک دنیا عشق و حسرت به او نامحرمم . . .

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم مرداد 1392 ساعت توسط سـحـر |

بسیار سخت
لطفا زیاد دوستم نداشته باش

 

از آخرین باری که دوستم داشتند تا امروز

 

بسیار سخت گذشتـ...

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392 ساعت توسط سـحـر |

چـه مـیـشـد
چـه مـیـشـد اگــر روزِ تـولـدممــامــا بـه پـدرم میـگـفـت : مــتـاســفـم


+ نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 ساعت توسط سـحـر |